Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Opublikowano: piątek, 26 czerwiec 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

pora zakończyć mijający rok szkolny. Żałujemy, że nie możemy spotkać się razem i w uroczysty sposób wyróżnić najlepszych uczniów oraz docenić wkład i zaangażowanie rodziców. Nie będzie także poloneza klas ósmych ani przemowy pożegnalnej. Niech ten artykuł będzie zatem namiastką pochwały najzdolniejszych oraz najpracowitszych...

Na szczególne wyróżnienie wśród naszej braci szkolnej zasługują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 lub wyższą. Są to:

Czytaj więcej...

Organizacja zakończenia roku szkolnego

Opublikowano: wtorek, 23 czerwiec 2020

Aktualna sytuacja uniemożliwia organizowanie na terenie szkoły spotkań dla całej społeczności szkolnej. Przypominamy o obowiązującym na terenie całego kraju stenie epidemii i związanymi z tym ograniczeniami.

W związku z powyższym ustalam następujący sposób odbioru świadectw przez uczniów z zachowaniem dystansu społecznego, w jak najmniejszych grupach przy zachowaniu środków ochrony. 

Odbiór świadectw będzie możliwy:

Czytaj więcej...

Wyniki konkursów "Kangur 2020" i "Panda 2020"

Opublikowano: czwartek, 25 czerwiec 2020

Odbyła się kolejna edycja konkursu matematycznego "Kangur Matematyczny 2020", w której wzięli udział również uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie.

Czytaj więcej...

Konkurs Koloratorium

Opublikowano: wtorek, 23 czerwiec 2020

Z ogromną przyjemnością informujemy, że praca literacka pt. ”Farbus Chropowatus” naszej uczennicy Irminy Ptasińskiej z klasy 6a zdobyła wyróżnienie w konkursie KOLORATORIUM organizowanym przez Śnieżkę. A oto wyróżniona praca:

Czytaj więcej...

Harmonogram konsultacji dla uczniów

Opublikowano: poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla wszystkich klas szkoły podstawowej. Poniżej harmonogram konsultacji wraz z procedurami przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji z nauczycielami.

Czytaj więcej...

Organizacja zajęć w szkole podstawowej od 1 czerwca

Opublikowano: poniedziałek, 01 czerwiec 2020

I. Organizacja zajęć w szkole podstawowej.

  1. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
  2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole?

Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców uczniów z oddziałów przedszkolnych

Opublikowano: czwartek, 30 kwiecień 2020

Szanowni Państwo,

od 6 maja br. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą mogły być otwarte. Zależy nam, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora:

- dziennik elektroniczny,

- telefonicznie, nr. tel. 606290055 .

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

Opublikowano: sobota, 25 kwiecień 2020

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkole. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Zasady nauczania na odległość – http://pspgoszczyn.pl/archiwum/rok-szkolny-2019-2020/726-ksztalcenie-na-odleglosc-zasady-organizacji

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Jeśli jeszcze nie masz dostępu do dziennika elektronicznego UONET+, Microsoft Office 365 lub dostęp utraciłeś, pomożemy Ci go odzyskać telefonicznie – dzwoń pod numer 48 6632230 lub 606 290 055

Przerwa w nauczaniu stacjonarnym i przesunięcie egzaminów

Opublikowano: wtorek, 14 kwiecień 2020

1. Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
Przypominamy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określone zostały również zasady prowadzenia nauczania na odległość i zostały stworzone możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Czytaj więcej...