Przedmiotowy Konkurs Chemiczny Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Opublikowano: środa, 30 styczeń 2019

Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły Jan Sadkowski z klasy ósmej pokonał wymagane progi trudności etapu szkolnego, rejonowego i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu chemicznego.

Serdecznie gratulujemy Jankowi i życzymy powodzenia na najwyższym szczeblu tego konkursu, który odbędzie się 18.02.2019 r. w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Konkursy przedmiotowe organizowane są dla szkół podstawowych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których celem jest:

  1. Kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania, pogłębiania i weryfikowania wiedzy z chemii i nauk pokrewnych, w których występują procesy chemiczne.
  2. Wdrażanie uczniów do biegłego posługiwania się wiedzą chemiczną oraz wiedzą z innych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu zadań problemowych o charakterze naukowym.
  3. Kształtowanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów chemicznych i wnioskowania przez projektowanie oraz bezpieczne wykonywanie doświadczeń chemicznych zgodnie z metodologią naukową.
  4. Kształtowanie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, selekcjonowania, syntezy i analizy treści nauczania/informacji w zakresie nauk przyrodniczych, w tym z chemii.
  5. Rozbudzanie i wzmacnianie ciekawości poznawczej uczniów, a także motywowanie do dalszego uczenia się chemii i innych przedmiotów przyrodniczych.
  6. Popularyzacja aktualnych osiągnięć nauki w zakresie chemii i nauk pokrewnych.

nauczyciel chemii - Jolanta Pawłowska