Mistrz ortografii wiele potrafi

Opublikowano: środa, 20 marzec 2019

Wszystkich, którym nie są obce zasady ortografii, którzy lubią badać zawiłości języka polskiego, bądź też chcą poszerzyć swoja wiedzę z zakresu poprawnej pisowni, zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym.

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań uczniów;

- podniesienie kompetencji ortograficznych uczestników;

- bogacenie języka ojczystego;

- uwrażliwienie uczniów na dbałość o poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.

2. Organizacja konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów

I etap klasowy przeprowadzają nauczyciele języka polskiego uczący w danej klasie

II etap szkolny będzie etapem finałowym. Wtedy wyłonieni wcześniej uczniowie poszczególnych klas napiszą ze słuchu tekst dyktanda.

Obydwa etapy konkursu zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych. Klasy 4 -5 poziom pierwszy Klasy 6 - 8 i gimnazjum poziom drugi.

Informacje na temat terminu przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu zostaną podane uczniom przez nauczycieli polonistów.

4. Ogólne zasady konkursu:

  • Etap klasowy polega na rozwiązaniu przez uczniów każdej klasy, ortograficznego  testu wielokrotnego wyboru obejmującego różnorodne zasady pisowni i wyłonieniu „mistrzów” z każdej klasy.
  • Etap szkolny (finał) polega na napisaniu przez najlepszych uczniów z każdej klasy dyktanda w wyznaczonym terminie.
  • Testy wyboru i tekst dyktand uczniowie piszą długopisem, nie używają korektora, błędnie napisaną literę skreślają i umieszczają nad nią poprawny zapis. W przypadku testu wielokrotnego wyboru poprawną odpowiedź zaznaczają zamalowując okienko, w razie pomyłki, błędną odpowiedź otaczają kółkiem i zamalowują poprawną odpowiedź.
  • Prace zostaną ocenione przez organizatorów konkursu. W pierwszym etapie wynik zostanie podany w punktach, w drugim etapie(każdy błąd ortograficzny zostanie uwzględniony bez względu na kategorię, trzy błędy interpunkcyjne zostaną policzone jako jeden błąd ortograficzny). Po finale szkolnym „Mistrzem ortografii” zostają uczniowie, którzy napisali dyktando bezbłędnie lub popełnili najmniej błędów. Jury wyłoni wtedy laureatów 1,2,3 miejsca w każdej kategorii.
  • Najlepsze prace w II etapie zostaną nagrodzone.
  • By praca w II etapie konkursu mogła być sprawdzona i oceniona, jej zapis musi być czytelny i staranny.