Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Opublikowano: poniedziałek, 01 kwiecień 2019

Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą  Palmę Wielkanocną

Organizatorem konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie.

Cele konkursu

1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

3. Rozbudzanie inwencji twórczej;

4. Przekaz wartości i tradycji ludowej.

Zadanie konkursowe

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki jak i krepa, wstążki, bibuła itp.

Warunki konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć indywidualni uczniowie lub uczniowie z rodzinami. Palma musi wynosić maksymalnie 200 cm wysokości.

Konkurs będzie organizowany w czterech kategoriach:

I kategoria: klasy 0a i 0b,

II kategoria: klasy 1-3,

III kategoria: klasy 4-6,

IV kategoria: klasy 7-8 SP  i III Gimnazjum.

Warunki udziału:

Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;

Zgłoszenie palmy do konkursu  w podanym niżej terminie.

Termin składania prac:

Termin do 10 kwietnia 2019 r,

Prace należy składać u p. Lidii Sendek i p. Lidii Fatkowskiej.

Prace powinny być oznaczone twardą metryczką  mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:

Imiona i nazwiska twórców palmy;

Klasa.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu  12.04.2019 r.

Ocena prac:

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych, gotowych materiałów i elementów ozdobnych;

Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce).

Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

- Zgodność z regulaminem konkursu,

- Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,

- Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,

- Wielkość i bogactwo użytych materiałów,

- Estetykę wykonania prac.