Szkolny konkurs „Picture Dictionary” „Bilderwörterbuch”

Opublikowano: poniedziałek, 29 kwiecień 2019

Organizowany przez nauczycieli języków obcych w PSP w Goszczynie.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku obcym, np. słowo „coffee” wykonane z ziaren kawy.

Regulamin:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 oraz III gimnazjum.
  2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
  3. Format A4 lub A3.
  4. Technika plastyczna: dowolna, musi nawiązywać do wybranego słowa.
  5. Jury przy ocenie będzie brało zgodność z regulaminem i tematem konkursu, poprawność językową, pomysłowość oraz estetkę pracy.
  6. Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie: Imię, nazwisko i klasa.
  7. Prace należy złożyć do 17 maja 2019 u organizatorów konkursu: mgr Natalia Strotsen, mgr Marta Podmanicka, mgr Katarzyna Śmigaszewska lub mgr Marta Gałkowska.
  8. Rozstrzygnięcie konkursu 23 maja 2019.

Zachęcamy do udziału w konkursie!