Mój wymarzony zawód

Opublikowano: poniedziałek, 13 maj 2019

Konkurs plastyczny dla klas: 1 – 3 oraz oddziału przedszkolnego pod hasłem:

„Mój wymarzony zawód.”

Cele konkursu:

 • Kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej.
 • Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych.
 • Promowanie aktywności artystycznej.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu są: pedagog szkolny oraz nauczyciele świetlicy szkolnej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 3 oraz oddziału przedszkolnego.
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest plastyczne przedstawienie własnych wyobrażeń na temat wybranego przez siebie zawodu  i zaprezentowanie pracy, jaką autor chciałby wykonywać
  w przyszłości lub która obecnie budzi jego szczególne zainteresowanie.
 4. Każdy uczeń może dostarczyć na konkurs jedną pracę, wykonaną samodzielnie, dowolną płaską techniką plastyczną, w formacie A 4 (mały blok techniczny) lub A 3 (duży blok techniczny). Można zastosować np. wybrane techniki rysunkowe, graficzne, malarskie (nie należy używać materiałów nietrwałych - plasteliny, wyrobów spożywczych, sypiących się itp.)
 5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, klasa.
 6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
 7. Podstawowe kryteria oceny pacy: zgodność z tematem konkursu, oryginalność pomysłu, estetyka wykonania oraz samodzielność.
 8. Miejsce i termin składania prac: Prace zbierają wychowawcy klas do dnia 24 maja 2019 r.(piątek).
 9. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody, a ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy

Dagmara Świderska

Lidia Fatkowska