Konkurs pt. „ Mein Blick auf die Dachländern”

Opublikowano: czwartek, 30, maj 2019

Uczniów z klasy 7, 8 oraz 3 Gimnazjum serdecznie zapraszam do udziału w konkursie z j. niemieckiego. Konkurs pt. „ Mein Blick auf die Dachländern”. Konkurs polega na przedstawieniu w formie plastycznej dowolną techniką wybranego miejsca, kraju, zabytku z krajów DACHL (niemieckojęzycznych). Termin oddawania prac do 11 czerwca.

Cele konkursu:

 1. Poszerzanie wiedzy o krajach, zabytkach, kulturze krajów niemieckojęzycznych
 2. Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim
 3. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku.

Informacje:

 1. Organizatorem konkursu jest : nauczyciel j. niemieckiego.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 oraz 3 gimnazjum.
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest plastyczne przedstawienie własnych wyobrażeń na temat wybranego przez siebie kraju, bądź zabytku z krajów niemieckojęzycznych.
 4. Każdy uczeń może dostarczyć na konkurs jedną pracę, wykonaną samodzielnie, dowolną płaską techniką plastyczną, w formacie A 4 (mały blok techniczny) lub A 3 (duży blok techniczny). Można zastosować np. wybrane techniki rysunkowe, graficzne, malarskie.
 5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, klasa.
 6. wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora komisja konkursowa.
 7. Podstawowe kryteria oceny pacy: zgodność z tematem konkursu, oryginalność pomysłu, estetyka wykonania oraz samodzielność.
 8. Miejsce i termin składania prac: Prace zbiera nauczyciel j. niemieckiego do dnia 11 czerwca 2019 r.(wtorek).
 9. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody, a ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.