Programy profilaktyczne

Opublikowano: środa, 19, czerwiec 2019

Już kolejny rok w naszej szkole realizowane były programy edukacyjne koordynowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grójcu:

W oddziałach przedszkolnych realizowany był program „Czyste powietrze wokół nas”. Dzięki temu programowi dzieci dowiedziały się, jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy. Program był dostosowany do możliwości poznawczych dzieci. W prosty sposób poruszył tematykę profilaktyki uzależnień.

W klasach drugich  przeprowadzone były zajęcia przygotowane do programu „Nie pal przy mnie proszę”.  Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia. Uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Uczniowie w  klasach IV w trakcie godzin wychowawczych realizowali tematy programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie.”, który miał na celu opóźnienie
i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Atrakcyjna forma programu sprzyjała wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów. Wdraża w dokonywanie przez nich świadomych wyborów oraz wyrażanie własnych oczekiwań i zdań na konkretny temat.

W klasach IV-VIII realizowany był program: „Znajdź właściwe rozwiązanie.” Jego głównym celem było zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów oraz przekazanie wiadomości
o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy. Program był realizowany poprzez różnorodne formy (zajęcia warsztatowe oraz projekcje filmów), przeprowadzone na zajęciach z wychowawcą, pedagogiem oraz lekcjach przyrody.

W klasach V-VIII oraz gimnazjum już od kilku lat realizowany jest program „Trzymaj formę” Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program "Trzymaj Formę" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów, kształtuje ich prozdrowotne nawyki i poszerza wiedzę o świecie. Inicjatywa ta propaguje zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. W ramach realizacji programu „Trzymaj formę!” przygotowano gazetki ścienne dotyczące zasad zdrowego odżywiania się, które były na bieżąco aktualizowane. Przeprowadzono pogadanki tematyczne z uczniami klas IV-VIII  na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przyrody, biologii, techniki, wychowania fizycznego oraz z zajęciach z pedagogiem.

W ramach realizacji programów edukacyjnych: „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie.”, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grójcu.

Wyniki konkursu:

„NIE PAL PRZY MNIE!” 

II miejsce:  Paweł Lenarczyk kl.IIb

III miejsce:  Maria Iwanicka, grupa 0b

III miejsce: Sabina  Krawczak, grupa 0b

wyróżnienie:  Natalia Bobowska, kl. IIa

 „PALENIE SZKODZI”

II miejsce, Oliwia Markiewicz, kl. VI
II miejsce, Kinga Chajęcka, kl. VIIa

III miejsce, Wiktoria Metelska, kl. VI

III miejsce, Patrycja Wolska, III gimnazjum

Wyróżnienie, Łucja Durka, kl. IVa

 „ŻYJ ZDROWO!” 

III miejsce, Natalia Sobierajewska, kl. VI

III miejsce, Aleksandra  Kuligowska, kl. VIIa