Zebranie rodziców

Opublikowano: poniedziałek, 04 listopad 2019

Zapraszamy na zebranie rodziców w dniu 14 listopada 2019 roku (czwartek).
Hala sportowa
- godz. 16.30. Prelekcja dla rodziców – „Wady postawy oraz zasady zdrowego odżywiania”, prowadzący - przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarnej;
- godz. 17.00. Informacja dla rodziców klas ósmych o egzaminie ósmoklasisty.

Po części ogólnej odbędą się zebrania z wychowawcami.
Tematyka zebrań:
- zapoznanie rodziców z ocenami uczniów z poszczególnych przedmiotów;
- przedstawienie i omówienie problemów wychowawczych w klasie;
- frekwencja w klasie i przyczyny absencji uczniów;
- sprawy różne