Organizacja nauki w szkole po feriach

Opublikowano: czwartek, 14 styczeń 2021
  1. Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
  2. Oddziały przedszkolne (zerówki) bez zmian!
  3. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych po feriach nadal będą kontynuować nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. http://pspgoszczyn.pl/43-archiwum/2020-2021/756-zdalne-nauczanie

Nadal mogą odbywać się konsultacje indywidualne lub w małych grupach, dla uczniów klas ósmych wg. przesłanego wcześniej harmonogramu

  1. W celu zapewnienia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły, wprowadzamy różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, przerwy dla poszczególnych klas będą odbywać się w różnych porach.

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych - klik

  1. Świetlica szkolna pracuje wg dotychczasowego planu pracy, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy.

Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Rodzice, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nie powinni przyprowadzać dziecka do świetlicy.

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie pandemii - klik

  1. Biblioteka szkolna - będzie otwarta w środy w godzinach:
    7:45-9:45,
    13:30-15:30.

7. Został ustalony indywidualny harmonogram/plan dnia dla klas I-III, uwzgledniający godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły:

Oddziały przedszkolne według dotychczasowego planu;

Harmonogram zajęć klas 3

Lekcja

Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły

1

8:00 - 8:45

2

8:55 - 9:40

3

9:50 - 10:35

4

10:45 - 11:30

5

11:50 - 12:35

Harmonogram zajęć klasy 2

Lekcja

Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły

1

8:10 - 8:55

2

9:05 - 9:50

3

10:00 - 10:45

4

10:55 - 11:40

5

11:55 - 12:40

Harmonogram zajęć klas 1

Lekcja

Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły

1

8:20 - 9:05

2

9:15 - 10:00

3

10:10 - 10:55

4

11:05 - 11:50

5

12:05 - 12:50