Konkurs młodych historyków

Opublikowano: środa, 09 październik 2019

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4 - 8  do wzięcia udziału w szkolnym konkursie historycznym.

Cele konkursu:

  • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej wydarzeniami
  • Rozwijanie myślenia historycznego i krytycyzmu
  • Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
  • Rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę z materiałem historycznym
  • Kształtowanie postaw patriotycznych
  • Poszukiwanie i porządkowanie informacji z różnych źródeł

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Forma konkursu:

I etap: quiz składający się z 25 pytań (Tematyka: II wojna światowa 1939-1945)

II etap: quiz składający się z 25 pytań (Tematyka: Powstanie listopadowe 1830-1831)

III etap: quiz składający się z 25 pytań (Tematyka: Powstanie wielkopolskie 1918-1919)

IV etap: quiz składający się z 25 pytań (Tematyka: Powstanie styczniowe 1863-1864)

V etap (finałowy): quiz składający się z 50 pytań (Tematyka: „Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni”)

Etapy konkursu:

Etap I: etap klasowy (startują wszyscy chętni uczniowie w poszczególnych klasach)

Etap II: etap klasowy (startują wszyscy chętni uczniowie w poszczególnych klasach)

Etap III: etap klasowy (startują wszyscy chętni uczniowie w poszczególnych klasach)

Etap IV: etap klasowy (startują wszyscy chętni uczniowie w poszczególnych klasach)

Etap V: etap szkolny (w etapie finałowym wystartuje 8 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów możliwych do zdobycia w poprzednich 4 etapach)

Terminy:

Etap I: etap klasowy (28 X 2019 roku, poniedziałek)

Etap II: etap klasowy (25 XI 2019 roku, poniedziałek)

Etap III: etap klasowy (16 XII 2019 roku, poniedziałek)

Etap IV: etap klasowy (27 I 2020 roku, poniedziałek)

Etap V: etap szkolny (2 III 2020 roku, poniedziałek)

Nagrody:

Nagrody książkowe otrzymuje zwycięzca konkursu i finaliści w V etapie konkursu

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów konkursu