Przerwa w nauczaniu stacjonarnym i przesunięcie egzaminów

Opublikowano: wtorek, 14 kwiecień 2020

1. Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
Przypominamy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określone zostały również zasady prowadzenia nauczania na odległość i zostały stworzone możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

2. W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów ósmoklasisty – zmienione zostały przepisy dotyczące harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań zespołów egzaminacyjnych.
3. Harmonogram egzaminów ósmoklasisty
W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.