Kadra Pedagogiczna

Opublikowano: piątek, 01, wrzesień 2017

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ ZSP W GOSZCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Dyrektor - Mariusz Wangryn;
Z-ca dyrektora - Jan Popkowicz;

L. p.

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.

Borowiecka Agnieszka

Nauczyciel wspomagający

2.

Fatek Anna

Edukacja wczesnoszkolna

3.

Fatkowska Lidia

Zajęcia świetlicowe

4.

Gałkowska Marta

Język niemiecki, zajęcia świetlicowe

5.

Hupało Igor

Wychowanie fizyczne

6.

Janota Iwona

Edukacja wczesnoszkolna

7.

Jaskólska Małgorzata

Religia

8.

Korczak Monika

Edukacja wczesnoszkolna

9.

Kowalczyk Katarzyna

Historia, zaj. logopedyczne, j. polski

10.

Kozłowska Anna

Edukacja przedszkolna

11.

Kucharska Monika

Nauczyciel wspomagający

12.

Litwin Katarzyna

Język polski, zajęcia świetlicowe

13.

Macierzyńska Danuta

Język polski, zajęcia świetlicowe

14.

Matysiak Sebastian

Matematyka, informatyka

15.

Mieńkowska Sylwia

Edukacja wczesnoszkolna

16.

Mindewicz Bożena

Fizyka, technika, zaj. komputerowe

17.

Osińska Marta

Edukacja przedszkolna

18.

Pawłowska Jolanta

Chemia

19.

Piekarska Monika

Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

20.

Pielaszek Grzegorz

Religia

21.

Podmanicka Marta

Język angielski

22.

Popkowicz Agnieszka

Matematyka

23.

Popkowicz Jan

Historia, wiedza o społeczeństwie

24.

Rozmus Grażyna

Biologia, przyroda

25.

Rozmuszyńska Magdalena

Język angielski

26.

Sendek Lidia

Edukacja wczesnoszkolna

27.

Strotsen Nataliya

Język angielski

28.

Szewczyk Piotr

Geografia, wychowanie fizyczne, WDŻ

29.

Świderska Dagmara

Pedagog szkolny

30.

Turzyńska Beata

Język polski

31.

Wangryn Mariusz

Wychowanie fizyczne, EDB

32.

Żmuda Małgorzata

Nauczyciel wspomagający