Kadra Pedagogiczna

Opublikowano: piątek, 20 wrzesień 2019

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ PSP W GOSZCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Dyrektor - Mariusz Wangryn

Z-ca dyrektora - Jan Popkowicz

L. p.

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.

Borowiecka Agnieszka

Nauczyciel wspomagający, zajęcia logopedyczne

2.

ks. Chruścik Tomasz

Religia

3.

Dąbkowska Patrycja

Język angielski

4.

Fatek Anna

Edukacja wczesnoszkolna

5.

Fatkowska Lidia

Zajęcia świetlicowe

6.

Grzechnik Karolina

Język polski, biblioteka, zajęcia logopedyczne

7.

Hupało Igor

Wychowanie fizyczne

8.

Janota Iwona

Edukacja wczesnoszkolna

9.

Jaskólska Małgorzata

Religia

10.

Jaworska Lidia

Matematyka, informatyka

11.

Korczak Monika

Edukacja wczesnoszkolna

12.

Kowalczyk Katarzyna

Język polski, zajęcia logopedyczne

13.

Kucharska Monika

Nauczyciel wspomagający

14.

Kulej Marta

Język angielski

15.

Mieńkowska Sylwia

Edukacja wczesnoszkolna

16.

Mindewicz Bożena

Fizyka, technika, informatyka

17.

Osińska Marta

Edukacja przedszkolna

18.

Pawłowska Jolanta

Chemia, biologia

19.

Piekarska Monika

Muzyka, plastyka

20.

Popkowicz Agnieszka

Matematyka

21.

Popkowicz Jan

Historia, wiedza o społeczeństwie

22.

Sendek Lidia

Edukacja przedszkolna

23.

Siedlecka Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna

24.

Strotsen Natalia

Język angielski

25.

Strzelecka Magdalena

Pedagog szkolny

26.

Szewczyk Piotr

Geografia, wychowanie fizyczne, WDŻ

27.

Wangryn Mariusz

Wychowanie fizyczne, EDB

28.

Wencel Iwona

Język niemiecki

29.

Zawadzka Krystyna

Historia