Rada Rodziców

Opublikowano: piątek, 19, październik 2018

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca – Żaneta Wrzesień;

Z-ca przewodniczącej - Marzena Urbańczyk;

Skarbnik - Lidia Bąk;

Sekretarz - Patrycja Pietrusińska;

Członkowie - Iwona Konarzewska-Krajewska, Monika Metelska, Małgorzata Sobkowicz.

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSP w Goszczynie
Bank Spółdzielczy w Piasecznie, filia w Goszczynie - 44 8002 0004 0049 7871 2004 0001


Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018

Stan z poprzedniego roku - 14 046, 30 zł

Wpływy:

- wpłaty rodziców - 8 960 zł.

- inne - 104,80 zł.

Razem - 9064,80 zł.

Wydatki:

- dofinansowanie remontu toalet szkolnych - 13 500 zł.

- nagrody dla uczniów - 1038,80 zł.

- wydatki związane z działalnością RR - 570 zł.

Razem - 15 108,80 zł.

Saldo na koniec roku szkolnego 2017/2018 - 8002,30 zł.