Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Opublikowano: poniedziałek, 15 marzec 2021

I semestr od 1 września do 31 stycznia

II semestr od 1 lutego do 25 czerwca

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 IX 2020 (wtorek)

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14 X 2020 (środa)

3.

Wszystkich Świętych

1 XI 2020 (niedziela)

4.

Narodowe Święto Niepodległości

11 XI 2020 (środa)

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 XII 2020 (środa - czwartek)

6.

Próbny egzamin ósmoklasisty

XI-XII 2020

7.

Nowy Rok

3 II 2021 (piątek)

9.

Ferie zimowe

4 I - 17 I 2021 (poniedziałek - niedziela)

10.

Zakończenie I półrocza

29 I 2021

11.

Przerwa świąteczna w Wielkanoc 2021

1 IV - 6 IV (czwartek - wtorek)

12.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

7-8 IV (środa, czwartek)

13.

Święto Pracy

1 V 2021 (sobota)

14.

Dzień Flagi RP

2 V 2021 (niedziela)

15.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 V 2021 (poniedziałek)

16.

Egzamin ósmoklasisty

25 V 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00: Egzamin z języka polskiego (120’)

17.

Egzamin ósmoklasisty

26 V 2021 r. (środa) – godz. 9:00: Egzamin z matematyki (100’)

18.

Egzamin ósmoklasisty

27 V 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00: Egzamin z języka obcego (90’)

19.

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

16-18 VI 2021 (środa - piątek)

20.

Boże Ciało

3 VI 2021 (czwartek)

21.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4. VI 2021 (piątek)

22.

Dzień Sportu 

24 VI 2021 (czwartek)

23.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 VI 2021 (piątek)

24.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

2 VII 2021 (piątek)

25.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

9 VII 2021 (piątek) 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 14 X (środa), 7, 8 kwietnia (środa, czwartek), 4 VI (piątek), 24 VI (czwartek)