Obiady w szkole

Opublikowano: czwartek, 17 styczeń 2019

Do Rodziców uczniów stołujących się w szkole!

Mając na uwadze rosnące potrzeby Rodziców w zakresie żywienia oraz Szkoły w zakresie czasu poświęcanego na obsługę płatności, zamawiania i wydawania posiłków uzgodniono z dostawcą cateringu nowe zasady współpracy.

Dostawca cateringu zapewnia obsługę wydawania posiłków w stołówce szkolnej. W zakresie wydawania posiłków Szkoła będzie nadzorowała i monitorowała proces wydawania posiłków i przekazywała informacje zwrotne do dostawcy.

Cennik

  • Zestaw obiadowy (zupa + wkładka) – 3,70 zł.
  • Drugie danie – 4,50 zł.

Godziny wydawania obiadu:

  • 11.30 – 11.50 (długa przerwa)

Zapisy w sekretariacie szkolnym.

Posiłek wykupuje się na cały miesiąc lub na wybrane dni. Pieniądze zbierane są do 10 dnia opłacanego miesiąca, w wyjątkowych sytuacjach na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są w późniejszym terminie.

W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwraca się opłaty (za każdy dzień jego nieobecności) pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona do godz.8.25 (w dniu nieobecności) ustnie lub pod nr tel. 48 663 22 30. 

Uprzejmie prosimy o terminowe uiszczanie opłaty  za obiady!