Świetlica szkolna - godziny pracy

Opublikowano: środa, 29, sierpień 2018

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

7.15 - 8.00

11.40 – 15.05

Zapisu do świetlicy dokonują rodzice lub opiekunowie wypełniając kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do wychowawcy świetlicy szkolnej lub do sekretariatu szkoły.

Dzieci przebywają w godzinach ustalonych przez rodziców, odbierane są przez osoby do tego upoważnione. Rodzice mogą na podstawie pisemnego oświadczenia upoważnić dziecko do samodzielnego powrotu do domu.

Zgłoszenie na świetlicę do pobrania w formacie docx - Klik

Godziny pracy świetlicy szkolnej od 4 września w roku szkolnym 2018 -  2019

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Przywóz

6.50-8.50

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Korczak Monika

Korczak Monika

Gałkowska Marta

Korczak Monika

Korczak Monika

Świetlica

7.15-7.45

Siedlecka M

Siedlecka M

Siedlecka M

Siedlecka M

Siedlecka M

Mieńkowska S

Mieńkowska S

Mieńkowska S

Mieńkowska S

Mieńkowska S

11.40-12.40

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

-

Mieńkowska S

Gałkowska Marta

Janota Iwona

-

12.40-13.40

12.40-13.40

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Kucharska M

Mieńkowska S

Gałkowska Marta

Janota Iwona

Fatek A

13.40-14.40

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Kucharska M

Mieńkowska S

Gałkowska Marta

Janota Iwona

Fatek Anna

Odwóz

13.40-14.10

Sendek Lidia

Jaskólska Małgorzata

Jaskólska Małgorzata

Jaskólska Małgorzata

Siedlecka Młgorzata

14.40-15.10

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Kucharska M

Fatek Anna

Gałkowska Marta

Gałkowska Marta

Fatek Anna

Odwóz

15.10-15.40

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Fatkowska Lidia

Odwóz

15.10 -16.10

Kucharska Monika

Fatek Anna

Gałkowska Marta

Gałkowska Marta

Fatek Anna

Jak bawić się w świetlicy, aby nikt przez ciebie nie płakał

Świetlica jest czynna codziennie w godz. 7.15 - 8.00 oraz 11.40 - 15.15

Uczeń:

  1. O każdym wyjściu informuje wychowawcę.
  2. Bierze aktywny udział w zajęciach organizowanych przez wychowawcę.
  3. Uznaje, że biurko i wszystko, co na nim leży, jest własnością wychowawcy –  to strefa nietykalna.
  4. Używa słów miłych dla ucha, takich, które sam chciałby słyszeć pod swoim adresem. Natomiast słów, które mogą kogoś zranić (przezwisk) - świadomie unika.
  5. Zdejmuje buty wchodząc na dywan.
  6. Dba o czystość, estetykę, a także o wszystkie sprzęty w pomieszczeniu, segreguje papier.
  7. Jeżeli chce korzystać z gier/zabawek prosi wychowawcę o pozwolenie.
  8. Po skończonej zabawie odkłada wszystkie przedmioty na miejsce i pozostawia je w świetlicy.
  9. Przychodzi punktualnie na zajęcia (zaraz po dzwonku).