Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej

Opublikowano: wtorek, 04, wrzesień 2018

Zajęcia pozalekcyjne w PSP w Goszczynie w roku szkolnym 2018/2019, PSP (Klasy 1 – 3)

Wtorek

13.30- 15.05

Mariusz Wangryn

Sportowo - rekreacyjne - RINGO

klasy 2-3

11.50-12.35

Monika Korczak

Zajęcia dodatkowe

Klasa 1b

Środa

11.50-12.35

Iwona Janota

Zajęcia wyrównawcze

Klasa 1a

Czwartek

12.40-13.25

Monika Kucharska

Zajęcia dodatkowe

Klasa 2b

12.40-13.25

Lidia Sendek

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

Klasa 3

13.30- 15.05

Mariusz Wangryn

Sportowo-rekreacyjne -RINGO

2-3

Piątek

11.50-12.35

Anna Fatek

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Klasa 2a

12.40-13.25

Sylwia Mieńkowska

Koło plastyczne

Klasa 2b

12.40-13.25

Lidia Sendek

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Klasa 3

Zajęcia pozalekcyjne w PSP w Goszczynie w roku szkolnym 2018/2019 (Kl. 4 – 8 PSP i III PG)

Poniedziałek

Godzina

Imię i nazwisko n-la

Rodzaj zajęć

Klasa

7.15

Jolanta Pawłowska

Zajęcia z chemii - przygotowanie do egzaminu

 

13.30-14.15

Agnieszka Borowiecka

Pomoc w nauce

Klasa 5a

13.30-14.15

Karolina Grzechnik

Zajęcia czytelnicze

Klasa 6

Wtorek

14.20-15.05

Marta Gałkowska

Koło - język niemiecki 

Klasa 7a i 7b, III PG

14.20-15.05

Monika Piekarska

Chór szkolny

Wszystkie klasy

13.30- 15.05

Mariusz Wangryn

Sportowo - rekreacyjne - RINGO

Wszystkie klasy

Środa

13:30-14:15

Katarzyna Śmigaszewska

Warsztaty przygotowujące do egzaminu – język angielski

Klasa III PG

14:20-15:05

Agnieszka Popkowicz

Koło matematyczne

Wszystkie klasy

14:20-15:05

Jan Popkowicz

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – historia i WOS

Klasa III PG

Czwartek

14:20-15:05

Bożena Mindewicz

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – fizyka

Klasa III PG

13.30- 15.05

Mariusz Wangryn

Sportowo-rekreacyjne -RINGO

Wszystkie klasy

Piątek

13.30-14,15

Lidia Jaworska

Koło matematyczne - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Klasa III PG

14.20-15.05

Igor Hupało

Szkolne koło sportowe - przygotowanie do zawodów

Wszystkie klasy

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

„Nauka szansą na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (Vb)

Marta Podmanicka

Wtorek 12:40-14:15

Czwartek 12:40-14:15

 

Grupa 2 (VI)

Marta Podmanicka,

Poniedziałek 13:30-15:05

Środa 13:30-15:05

 

Grupa 3 (IV)

Nataliya Strotsen

Wtorek 12:40-14:15

Piątek 12:40-14:15

Grupa 4  (Va)

Katarzyna Śmigaszewska

Poniedziałek 13:30-15:05

Wtorek 12:40-14:15

 

2. Zajęcia doskonalące z języka angielskiego

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (V)

Nataliya Strotsen

Czwartek 12:40-14:15

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki

„Nauka szansą na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (klasa IVa)

Anna Fatek

Poniedziałek 14:20-15:05

 

Grupa 2 (klasa IVb)

Anna Fatek

Czwartek 11:50-12:35

 

Grupa 3 (Vb)

Agnieszka Popkowicz

Poniedziałek 14:20-15:05

 

Grupa 4 (VI)

Lidia Jaworska

Poniedziałek 14:20-15:05

 

 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki oparte na metodzie eksperymentu

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (klasa IVa)

Anna Fatek

Wtorek 12:40-14:15

 

Grupa 2 (klasa IVb)

Anna Fatek

Poniedziałek 12:40-14:15

 

Grupa 3 (Vab)

Agnieszka Popkowicz

Wtorek 12:40-14:15

 

Grupa 4

Lidia Jaworska

Czwartek 13:30-15:05

 

 3. Zajęcia doskonalące z matematyki

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (Klasa IVab, Vab)

Agnieszka Popkowicz

Środa 13:30-15:05

Piątek 12:40-13:25

 

Grupa 2 (VI)

Lidia Jaworska

Środa 13:30-14:15

 

 4. Zajęcia doskonalące z matematyki oparte na metodzie eksperymentu

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (KlasaIVab Vab)

Agnieszka Popkowicz

Środa 13:30-15:05

 

Grupa 2 (VI)

Lidia Jaworska

Poniedziałek 13:30-15:05

 

  

 Zajęcia dodatkowe z przyrody

„Nauka szansą na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  1. Zajęcia doskonalące z przyrody

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (VI)

Piotr Szewczyk

Poniedziałek 12:40-13:25

 

Grupa 2 (Vab)

Jolanta Pawłowska

Poniedziałek 14:20-15:05

 

 2. Zajęcia doskonalące z przyrody oparte na metodzie eksperymentu

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (V)

Piotr Szewczyk

Środa 12:40-13:25

 

Grupa 2 (V)

Jolanta Pawłowska

Środa 12:40-13:25