Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej

Opublikowano: piątek, 20 wrzesień 2019

PONIEDZIAŁEK

Godzina

Nauczyciel prowadzący

Nazwa zajęć

Klasy

11.50 - 12.35

Anna Fatek

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

3a

12.40 - 13.25

Monika Kucharska

Zajęcia wyrównawcze

3b

12.40 - 13.25

Lidia Jaworska

Koło matematyczne

5a i 5b

14.20 - 15.05

Igor Hupało

Szkolne Koło Sportowe (SKS) - Przygotowanie do zawodów

4-8

13.30-14.15

Mindewicz Bożena

Koło informatyczne

5-6

14:20 - 15:05

Monika Piekarska

Chór szkolny

Wszystkie klasy

 

WTOREK

13.30 – 15.00

Mariusz Wangryn

Szkolne Koło Sportowe – ringo

2-8

 

ŚRODA

11.50 - 12.35

Monika Korczak

Zajęcia wyrównawcze (do uzgodnienia z uczniami)

2b

12.40 - 13.25

Natalia Strotsen

Koło języka angielskiego

6

12.40 - 13.25

12.50 - 13.30

Iwona Janota

Zajęcia wyrównawcze

2a

13.30-14.15

Szewczyk Piotr

Koło geograficzne

5-8

14.15-15.05

Karolina Grzechnik

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

8

 

CZWARTEK

12.40 - 13.25

Monika Korczak

Zajęcia wyrównawcze (do uzgodnienia z uczniami)

2b

13.30 – 15.00

Mariusz Wangryn

Szkolne Koło Sportowe – ringo

2-8

 

PIĄTEK

12.40 - 13.25

Monika Korczak

Zajęcia wyrównawcze (do uzgodnienia z uczniami)

2b

12.40 - 13.25

Popkowicz Agnieszka

Zajęcia matematyczne

4

14:15 - 15:00

Jan Popkowicz

Historia powiatu grójeckiego i gminy Goszczyn

4-8