Zajęcia pozalekcyjne

Opublikowano: wtorek, 01 wrzesień 2020

PONIEDZIAŁEK

Godzina

Nauczyciel prowadzący

Nazwa zajęć

Klasy

12:40 - 13:25

Magdalena Strzelecka

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Wg potrzeb

14:20 - 15:05

Karolina Grzechnik

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Klasa 8a i klasa 8b

 

WTOREK

13:30 - 14:15

Martyna Makuch

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (co 2 tygodnie)

 

13:30 - 15:00

Mariusz Wangryn

Szkolne Koło Sportowe – ringo

Klasy 3-8

 

ŚRODA

13.30 - 14.15

Agnieszka Popkowicz

Zajęcia „Lubię matematykę” (co 2 tygodnie)

Klasy 5-8

 

CZWARTEK

11:50 - 12:35

Marta Kulej

Koło języka angielskiego

Klasy 1-3

13:30 - 14:15

Bożena Mindewicz

Koło techniczno-informatyczne

Klasy 5-8

13:30 - 15:00

Mariusz Wangryn

Szkolne Koło Sportowe – ringo

Klasy 3-8

 

PIĄTEK

14:20 - 15:05

Jan Popkowicz

Przygotowanie do konkursu przedmiotowego - historia, WOS (2h / miesiąc)

Klasy 7-8

16:00 - 19:00

Igor Hupało

SKS – Przygotowanie do zawodów

Klasy 4-8

 

Microsoft Teams – Jolanta Pawłowska – Przygotowania do konkursów przedmiotowych z biologii i chemii – Klasy 7-8